Zásady autorských práv

Pluginy a témata WordPress, které se nacházejí na webových stránkách úschovny eshop.expres-web.cz, mohou být volně distribuovány podle obecné veřejné licence (GPL).

Pokud redistribujete něco, co jste získali z webu Eshop Expres-Web, ocení se, pokud o něm řeknete odkud soubor pochází, aby lidé mohli získat více informací nebo aktualizované verze.

Oznámení o porušení autorských práv

Pokud se domníváte, že na webových stránkách trezoru Eshop Expres-Web obsah porušuje autorský zákon, dejte nám vědět. Konkrétně nám pošlete e-mail, který obsahuje v zásadě následující:

  • Fyzický nebo elektronický podpis osoby oprávněné jednat jménem vlastníka výhradního práva, které je údajně porušeno.
  • Identifikace díla chráněného autorskými právy, o kterém se tvrdí, že bylo porušeno, nebo pokud se na jedno dílo online vztahuje více děl chráněných autorskými právy, reprezentativní seznam takových děl na tomto webu.
  • Identifikace materiálu, o kterém se tvrdí, že porušuje nebo je předmětem protiprávní činnosti a který má být odstraněn nebo ke kterému má být zakázán přístup, a informace přiměřeně dostatečné k tomu, aby poskytovateli služeb umožnily tento materiál lokalizovat.
  • Informace přiměřeně postačující k tomu, aby poskytovateli služeb umožnily kontaktovat stěžující stranu, jako je adresa, telefonní číslo a, pokud je k dispozici, adresa elektronické pošty, na které může být stěžovatel kontaktován.
  • Prohlášení, že stěžovatel má v dobré víře přesvědčení, že použití materiálu způsobem, na který je podán stížnost, není povoleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem ani zákonem.
  • Prohlášení, že informace uvedené v oznámení jsou přesné a pod sankcí křivé přísahy, že žalující strana je oprávněna jednat jménem vlastníka výhradního práva, které je údajně porušeno.

Oznámení by mělo být zasláno na naši e-mailovou adresu – hlaseni@expres-web.cz

Místo odebraného obsahu můžeme zobrazit kopii vašeho oznámení DMCA.

Poznámka: Podle § 512 písm. F) zákona DMCA může být za škodu odpovědná každá osoba, která vědomě zkresluje, že materiál nebo činnost porušuje autorská práva. Kromě toho, „aby vlastník autorských práv postupoval podle zákona DMCA s„ v dobré víře, že vlastník autorských práv, jeho zástupce nebo zákon nepovoluje použití materiálu způsobem, na který je podáns stížnost “, musí vlastník vyhodnotit, zda materiál spravedlivě využívá autorská práva. “Lenz v. Universal, 572 F. Supp. 2d 1150, 1155 (2008)

Eshop Expres-Web si vyhrazuje právo zkontrolovat materiál údajně porušující autorská práva a nezávisle určit, zda porušuje.

Upozorňujeme, že informace uvedené v tomto právním oznámení budou předány osobě, která poskytla údajně porušující obsah. Kopie tohoto právního upozornění může být také zaslána (s odstraněnými vašimi osobními údaji) třetí straně, která jej může zveřejnit a / nebo anotovat pro nekomerční výzkumné a vzdělávací účely.

Share This